English
  • info@masoom.co
  •  
  • +982174812000
  •  
  • +982122390280
  •  

کالای مصرفی

 Sat, Oct 14, 2017 2:56 PM

شرکت گرانول معصوم تولیدکننده مواد اولیه پلیمری برای تولید انواع محصولات مرتبط با صنایع دیگر به خصوص صنایعی که با جانداران زنده در ارتباط می باشد تولید می کند. این محصولات که به سبب مسائل بهداشتی باید فاقد هرگونه مواد ناپاک و مضر برای جانداران باشد. 
نمونه تولیدات به شرح زیر می باشد:

  • فرش زیر پای مرغ برای صنعت دام و طیور 
  • پلاک های احراض هویت برای دامداری ها 


محصولات این حوزه