English
 • info@masoom.co
 •  
 • +982174812000
 •  
 • +982122390280
 •  

خودرو

 Sat, Oct 14, 2017 2:40 PM

شرکت گرانول معصوم تولیدکننده گرانول های مرتبط با صنعت خودرو تامین کننده مواد اولیه پلیمری می باشد. این محصولات با استفاده از T.P.E و P.V.C نرم و آمیزه های پیشرفته پلیمری ،پلاستیک های مهندسی(P.P )  تامین کننده محصولات زیر می باشد. 

 • داشبورد
 • سپر
 • رودری 
 • کنسول
 • دریچه بخاری
 • کاسه چراغ
 • گسکت ( Gasket ) 

 


محصولات این حوزه