English
  • info@masoom.co
  •  
  • +982174812000
  •  
  • +982122390280
  •  

P.v.c نرم برای صنعت اتومبیل

P.V.C نرم برای صنعت اتومبیل

 Sat, Oct 14, 2017 1:16 PM

   یكي از عمده مصارف P.V.C و T.P.E نرم در صنعت ساخت اتومبیل مي باشد. بسیاري از   قطعات اتومبیل كه از جنس  P.V.C و T.P.E نرم  مي باشند با فرآیندهاي تزریق، اكستروژن و یا اسلـش قابل تولید و ارائه مي باشند. یكي از اولین تاثیرات یك خودرو بر پایه اجزاي داخلي آن مانند داشبورد، كنسول، پانل ها و دربها مي باشند كه این اجزاء بلافاصله حس راحتي، استحكام، لوكس بودن و زیبایي را به بیننده القاء مي كند. در حقیقـت این اجزاء نتیجه انتخاب هـاي مختلـف مواد، تكنـیك ها و فرآیندهاي بسـیار پیچیده اي هستند كه كمك مي كند تا تاثیر خوبي بر روي استفاده كننده حاصل شود. كه مواد اولیه تولید روكش P.V.C Slush moulding فوقاني داشبورد اتومبیل مي باشد، یكي دیگر از دستاوردهاي جدید گرانول معصوم بوده كه با تلاش بي وقفه و شبانه روزي مهندسین و تكنسین هاي دلسوز این شركت در رنگ هاي مختلف تولید گردیده است. با افتخار به اطلاع مي رسانیم كشور عزیزمان ایران ششمین كشوري است كه به فناوري تولید این مواد دست یافته و گرانول معصوم نه تنها صنعت عظیم خودرو سازي كشور را نسبت به این مواد خودكفا نموده، بلكه آماده صادرات این مواد به سایر كشورهاي مصرف كننده نیز مي باشد. به عنوان یك تولید كننده حرفه اي در تولید قطعات مختلف خودرو با تكنولوژي اسلـش، گرانول معصوم به صورت ثابت و مداوم تحقیقات را روي فرآیندها به منظور دستیابي كیفیت بالاتر،  كمتر، مقاومت بهتر در برابر شرایط جوي، fogging سازگاري و عدم آلودگي محیط زیست و قابل بازگشت بودن را ادامه مي دهد.

 

نمونه هاي از تولیدات گرانول و كامپاندهاي T.P.E  و P.V.C   كه در صنعت اتومبیل مورد مصرف قرار گرفته و P.V.C توسط گرانول معصوم تولید گردیده است عبارتند از:

1- روكش داشبورد در رنگ هاي مختلف به روش Slush Molding

2- زه روي درب

3 - زه دور ستون

4 - نوار دور شيشه و نوارهاي آبگير

5 - نوارهاي دور درب و دور صندوق

6- قطعات گردگير

7 - نوارهاي روي سقف

8- قطعات تزريقي دسته سيم

9 - شيلنگ هاي روكش دسته سيم

10 - دستگيره هاي داخلي

11 - زير آرنجي

12 - روكش ترمز دستي

13 - شيلنگ شيشه شور

14 - نوار مغزي شفاف دور سپر

15 - نوار مغزي شفاف دور شيشه

16 - زير آرنجي كنسول

17 - زه مثلثي شيشه عقب

18 - فرش زيرپای مرغداری